สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
เบอร์มือถือ (ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น) *
รหัสผ่าน *
รหัสผ่านต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษรไม่เกิน 15 ตัวอักษร และต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน *
  Show Password
ข้อมูลธนาคาร
ชื่อธนาคาร *
ชื่อบัญชี *
ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับบัญชีที่ใช้ฝาก-ถอนเท่านั้น
เลขบัญชี *
LINE ID (ถ้ามี)